test

Opinie o Sices Polska - Kielce

Korzystałeś z usług Sices Polska - Kielce? A może chciałbyś pracować w tej firmie i zastanawiasz się jakie warunki oferuje pracodawca? Podziel się swoją opinią - pomoże ona innym w uzyskaniu cennych informacji!
Założył(a): W.S.Z MLAW
Data: 2009-09-30 11:59

Wizyt: 12753
Komentarzy: 206
Sortowanie: najnowsze najstarsze
autor
24.09.2018 (4 miesiące temu)
24.09.2018 (4 miesiące temu)

Sices Polska - Kielce

Na sprzeciw do nakazu zapłaty warto zareagować w formie pisemnej, obalając argumentację rzekomego braku umocowania pracowników do wykonywanie czynności prawnych mieszczących się w ramach działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli sprzeciw był wniesiony skutecznie, to kolejnym etapem jest wyznaczenie terminu rozprawy sądowej. Wnoszenie sprzeciwu tylko dla zyskania czasu bez merytorycznych argumentów jest strategią, która generuje dodatkowe koszty dla dłużnika. Jeżeli takich sprzeciwów jest więcej - jak piszecie, to koszty też będą odpowiednio zwielokrotnione. Spółka Sices jest poważną firmą szczycącą się systemem zapewniania jakości ISO 9001 i zapewne ma zdefiniowane zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników. Jedną z cech i korzyści systemu zarządzania jakością ISO 9001 jest określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Zatem argument o braku umocowania jest całkowicie chybiony. Swoją drogą, ciekawi mnie jak to się stało, że jedna firma ma więcej niż jedną niezapłaconą fakturę? Czy wszystkie faktury zostały wystawione w tym samym czasie?
autor
24.09.2018 (4 miesiące temu)
24.09.2018 (4 miesiące temu)
Jeśli się współpracuje z klientem kilkanascie lat, jeśli standardem u danego klienta jest płacenie z opóźnieniem, jeśli termin platnosci wynosi 30 dni, jesli wystawia się średnio 2-3 faktury tygodniowo, to łatwo obliczyć, że może sie uzbierać kilkanascie faktur, które sa nie zapłacone.
użytkownik
30.09.2009 (9 lat temu)
30.09.2009 (9 lat temu)
SUPER FIRMA UCZCIWA WIARYGODNA
użytkownik
24.09.2018 (4 miesiące temu)
24.09.2018 (4 miesiące temu)
Owszem, skoro tak to wygląda. Sices Polska z siedzibą w Waszawie działa na terenie Kielc od 2006 roku, tj. 12 lat i jeżeli w czasie tego okresu wykształcił się zwyczaj płacenia z opóźnieniem, to - zgaduję, że wynika z optymalizacji procesu i płacenia pakietu faktur hurtem. Z drugiej strony, skoro taka jest wieloletnia praktyka, to czy nie oszczędniej i efektywniej dla jednej i dla drugiej strony byłoby, gdyby dostawca wystawiał faktury zbiorcze raz w miesiącu, o ile nie występują jakieś ważkie powody uzasadniające stosowanie dotychczasowej procedury. Podejrzewam, że strony podpisały też umowę ramową o współpracy, w której jest ujęty sposób wystawiania faktur i ich rozliczania.
użytkownik
25.09.2018 (4 miesiące temu)
25.09.2018 (4 miesiące temu)
Jakie znaczenie ma optymalizacja ? Tu nie chodzi o efektywność wystawiania i płacenia faktur, a o brak płatności i podnoszenie kłamliwych twierdzeń w sprzeciwach do nakazu zapłaty. Zarówno firmy poszkodowane, jak i pełnomocnicy Sices dobrze wiedzą, że pracownicy dokonujący zamówień i odbierający towar na magazynie byli do tego uprawnieni, robiąc to od lat w ten sam sposób. Setki zamówień, dostaw , wz i faktur za dostawy - wszystko odbywało się w ten sam sposób od lat. Nie roku, dwóch a wielu lat. I tak, nas też dziwi fakt, że firma z ugruntowaną na rynku pozycją postępuje w ten sposób. I podkreślam raz jeszcze, gdyby sprzeciw pisał nieświadomy niczego prawnik, do którego przyszedł pełnomocnik firmy twierdząc że ktoś chce od nich wyimaginowanych należności, których nie zamawiali, nie przyjęli i faktur nie mają - można potraktować to jako brak świadomości. Tutaj sprzeciw pisał prawnik, będący jednocześnie członkiem Zarządu - kłamiąc od początku do końca, oraz działając z zamiarem wydłużenia postępowania sądowego w sobie tylko wiadomym celu, my się go tylko możemy domyślać. Płacenie z opóznieniem to norma w polskim obrocie gospodarczym. Jeśli jednak kontrahent nie płaci pół roku, nie jest zainteresowany spłatą w ratach, nie można uzyskać żadnych informacji czy w ogóle zapłacą i kiedy - oznacza to, że nie są zainteresowani drogą polubowną. W takiej sytuacji raczej się nie czeka, tylko oddaje sprawę do Sądu. Po twierdzeniach zawartych w sprzeciwie nasuwa się wniosek, że zapłacić po prostu nie chcą. Bo kim jest ktoś, kto twierdzi ze nie zamawiał - mamy zamówienia + dodatkowe maile do zamówień, wszystko z firmowej poczty przesłane jak zawsze przez pracownika zaopatrzenia, z poczty firmowej, mamy wz z potwierdzeniem odbioru towaru, mamy faktury - zaksięgowane przez nich, co potwierdziła księgowa, mamy zwrot VAT za sprzedany im towar z tytułu ulgi na złe długi z US. Czyli towar dostali, wykorzystali a teraz kłamią, że to Panie z zaopatrzenia zamawiały dla siebie ? Czy to nie oszustwo ? Szkoda tylko tych dziewczyn, bo będą ciągane sądach i prokuraturze.
użytkownik
25.09.2018 (4 miesiące temu)
25.09.2018 (4 miesiące temu)
Jeżeli takie jest oficjalne stanowisko Zarządu spółki, że zamówienia nie były złożone w imieniu Spółki, a jednocześnie istnieją dowody na odbiór towaru przez pracowników firmy, to dostawca dochodząc swoich należności mógłby pozwać pracowników, którzy zamawiali towar działając pod szyldem spółki. Jeżeli wzięlibyśmy pod rozwagę hipotetyczny scenariusz, że pracownik zaopatrzenia umówił się z pracownikiem magazynu na przejęcie zamówionego towaru, a następnie upłynnienie go, to mielibyśmy do czynienia z ewidentnym przestępstwem. Taki scenariusz jest mało prawdopodobny, zwłaszcza że dział księgowości potwierdza przyjęcie i ujęcie w księgach faktury. Niemniej jednak, jeżeli oficjalne stanowisko firmy wyraża się w umotywowaniu sprzeciwu do sądowego nakazu brakiem umocowania pracowników, a jednocześnie dostawca dysponuje dowodami przyjęcia zamówionego towaru przez pracowników Sices, to dostawca mógłby uznać, że został oszukany przez pracowników zaopatrzenia, które w świetle umotywowania do sprzeciwu działali na własną rękę. Jeżeli przedsiębiorca oficjalnie odcina się od działań swoich pracowników, a ci działają w jego imieniu, to rzuca to niekorzystne światło na pracowników. Dostawca mógłby ich oskarżyć ich o oszustwo i próbę wyłudzenia. Jeżeli jednak działania pracowników są w zgodzie z wolą Zarządu, a celem jest wydłużenie terminu "kredytu kupieckiego", to zamówienie pozostaje zamówieniem i dostawca mógłby skorzystać z innego sposobu dochodzenia swoich należności. Pozostaje pytanie czy osiągnąłby swój cel? I czy nie lepiej poczekać na rozprawę? W kwestii zatorów płatniczych jest projekt nowelizacji ustawy, która ma obowiązywać od czerwca 2019 roku. Nowe przepisy mają za zadanie ucywilizowanie standardów, wyegzekwowanie zasady fair play w obrocie gospodarczym, oraz mają być narzędziem do wdrażania realnej społecznej odpowiedzialności biznesu. Ruszają konsultacje publiczne.
użytkownik
26.09.2018 (4 miesiące temu)
26.09.2018 (4 miesiące temu)
Wydaje mi sie, że wydział do spraw P.G. miał by tu co robić.A tym biednym pracownikom współczuje. Cała wina przerzucona jest na nich.Nie chciał bym pracować w takiej firmie. Szefostwo bez honoru, nastawione tylko na zysk dla siebie. Nie ma nic gorszego.
użytkownik
26.09.2018 (4 miesiące temu)
26.09.2018 (4 miesiące temu)
Usuwanie niektórych wpisów przez administratora jest zastanawiające....

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr
Formularz odpowiedzi
 

Chcę zamieścić
Proszę wpisać treść wiadomości (min. 10 znaków)
Wybierz zdjęcia z dysku lub przeciągnij je tutaj
możesz dodać jedno lub kilka zdjęć jednocześnie
można publikować jedynie zdjęcia w formacie JPG
maksymalna wielkość każdego zdjęcia - 4MB
dołącz:
wpisano znaków: 0
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
Proszę uzupełnić podpis (min. 3 znaki)
E-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Numer telefonu
Nieprawidłowy numer telefonu
Aby wysłać wiadomość należy zaakceptować regulamin

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

Wczytywanie danych...
 1. Jeśli chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza który sam dodałeś - podaj kod zgłoszenia który otrzymałeś na swój adres e-mail w chwili dodania komentarza a następnie przejdź do edycji wpisu:
 2. Jeśli nie pamiętasz/nie znasz swojego kodu zgłoszenia, a chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza skorzystaj z poniżej przestawionej opcji:
Jeśli chcesz usunąć komentarz który wybrałeś uzupełnij swoje dane zgłaszającego, a następnie dokonaj opłaty administracyjnej w wysokości 200,00 zł za usunięcie wybranego komentarza.
* Serwis gwarantuje poufność poniżej udostępnianych danych
Wpisz swoje imię i nazwisko
Nieprawidłowy PESEL lub NIP
Wpisz miasto i kod pocztowy
Wpisz nazwę ulicy i numer domu
Nieprawidłowy adres e-mail
 

WYCIĄG Z REGULAMINU

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Najpopularniejsze tematy na forum

vegan

malinex

dar group wrocław

dar group

komodus

WSP

pbsz bytom

accenture

sindbad

thales

Opoczno Mila

Darboven

tmf

Instal Complex

levis

port lotniczy bydgoszcz

fideltronik

gsk

gsk poznan

atem

color graf

budostal

Ohp

eva hotel

eva

hotel eva

COTY

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorszapraca.net.pl | regulamin