test
Znaleziono 9 wpisów pasujących do wyszukiwanego hasła "unex"
Jeżeli nie odnalazłeś interesujących Cię wpisów załóż nowy temat
Powiadamiaj mnie o nowych wpisach
autor
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
autor
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
autor
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
autor
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
10.09.2018 (5 miesięcy temu)
Henryk Sienkiewicz (1846ñ1916) was a proponent of Polish
Positivism and a creator of the Polish short story. He
implemented new styles in his short stories: the singular
event short story (Jamioł, Sachem) and the psychological
narrative (Latarnik ñ The Lighthouse Keeper). In his works
he portrayed the life of the poor and uneducated peasantry,
as well as the problems of exile and homesickness in emigration.
Sienkiewicz was also a renowned historical novelist. He
is the greatest Polish historical writer; he created a series of
books of Polish history, for example from the 17th century:
Ogniem i mieczem (With Fire and Sword), Potop (The Deluge),
Pan Wołodyjowski (Mr. Wolodyjowski) ñ these three books
were called the Trilogy, or from the turn of the 14th and
15th centuries: Krzyżacy (Crusaders). His novels were widely
read during his time, and he is still regarded as one of the
most popular Polish writers. He also won the Nobel Prize in
1905 for his novel Quo Vadis (about the early days of Christianity),
which has been translated into about 40 languages.
7
Henryk Sienkiewicz lebte in Jahren 1846ñ1916. Er ist
Vertreter des polnischen Positivismus und Schˆpfer der
polnischen Novelle. Als der Erste f¸hrte er neue Arten der
Novelle ein: eine Einereigniss-Novelle (Jamioł, Sachem) und
eine psychologische Novelle (Latarnik ñ Der Leuchtturmw‰rter).
In seinen Werken ber¸hrte er das Thema der Not
unter Bauern und der R¸ckst‰ndigkeit unter der Stadtbevˆlkerung,
das Thema vom Auswandern und der Nostalgie.
Er ist der bekannteste polnische historische Romanschriftsteller.
Er schuf einen Werkzyklus, der sich auf Polens Geschichte
bezieht (z.B. auf das 18. Jh.: Ogniem i mieczem ñ
Mit Feuer und Schwert, Potop ñ Die Sintflut, Pan Wołodyjowski
ñ Oberst Wołodyjowski ñ diese drei Romane wurden
Die Trilogie genannt, oder ¸ber die Wende zwischen 14. und
15. Jh.: Krzyżacy ñ Die Kreuzritter). Die Werke von Sienkiewicz
wurden zu seiner Zeit am liebsten gelesen. Bis heute ist
der Verfasser des Leuchtturmw‰rters einer der popul‰rsten
polnischen Schriftsteller. 1905 bekam er den Nobelpeis f¸r
Quo vadis (Geschichte ¸ber den Anfang des Christentum
HENRYK SIENKIEWICZ
Latarnik
Zaadaptowała i opracowała
Aleksandra Achtelik
10
Latarnik powstał w 1881 roku. Należy do zbioru nowel
amerykańskich i reprezentuje typowe cechy prozy Sienkiewicza.
Nowele Sienkiewicza są jednak wielotematyczne, więc
ścisły podział ze względu na tematykę nie jest możliwy. Latarnik
łączy np. tło amerykańskie z elementami patriotycznymi
i ludowymi. Mistrzostwo nowel autora Quo vadis polega
na tym, że pisarz umiał znakomicie przedstawić wybraną
sytuację w skrÛcie, ukazać wiele napięć i zakończyć je nieoczekiwaną
pointą. Portrety bohaterÛw są bardzo wyraziste,
a tło wydarzeń jest nad wyraz malownicze.
Latarnik to opowieść przedstawiająca los polskiego powstańca
Skawińskiego, ktÛry po klęsce powstania skazany został
na życie emigranta. Nigdzie nie potrafi odnaleźć własnego
miejsca, walczy za wolność innych narodÛw. Wreszcie po latach
tułaczki osiada na małej wyspie jako latarnik i w samotności
zamierza spędzić resztę życia. Ta wyspa stanowi
dla niego dom. Jednakże traci to bezpieczne miejsce, ponieważ
nie zapala latarni na czas.
*
Latarnik (The Lighthouse Keeper) was written in 1881.
It belongs to the Sienkiewiczís American short story collection
and represents the typical characteristic features of his prose.
Sienkiewiczís short stories are, however, multi-thematic,
hence, a strict division with regard to the subject matter is
impossible. The Lighthouse Keeper joins an American background
with patriotic and folk elements. Sienkiewiczís mastery
of short stories depends on his remarkable ability to
present specific situation succinctly, while exhibiting tremendous
amount of suspense, then concluding with an unexpected
punch line. His portraits of heroes are distinctly expressive
and background events are extremely picturesque.
11
The Lighthouse Keeper is a story about a Polish insurgent,
Skawiński, who has to live his life as an immigrant after the
defeat of the revolt. Skawiński is unable to find a place of his
own, and fights for the freedom of other nations. At last, after
years of wandering, he settles down on a small island as
a lighthouse keeper and intends to spend the rest of his life in
solitude. The island becomes his home. However, he loses this
safe place, because he forgets to turn on the light on time
13
I
Kiedyś w Aspinwall, niedaleko Panamy, podczas burzy zginął
latarnik. Wszyscy myśleli, że utonął, ponieważ następnego
dnia nie znaleziono jego łÛdki. Latarnia miała duże znaczenie
dla ruchu morskiego, szybko zaczęto więc szukać nowego
latarnika. Światło latarni w Zatoce MoskitÛw jest jedynym
przewodnikiem dla statkÛw. Konsul StanÛw Zjednoczonych
musiał znaleźć nowego latarnika w ciągu jednego dnia.
Zadanie okazało się trudne, ponieważ nikt się nie zgłosił. Latarnik
jest jak więzień, bo tylko w niedziele może opuszczać
wyspę. ŁÛdź z Aspinwall przywozi mu każdego
użytkownik
10.08.2018 (6 miesięcy temu)
10.08.2018 (6 miesięcy temu)
abbey brooks
abused
accidental anal
accidental creampie
accidental orgasm
addison rose
adriana nicole
adriana sage
adrianna nicole
adult porn
adult tube
adult tubes
adult you tube
adult youtube
african
african anal
african porn
agent
aladdin porn
alanah rae
alaura eden
albino porn
alektra blue
aletta ocean
alexa may
alexa rae
alexis amor
alexis amore
alexis breeze
alexis love
alexis silver
alexis texas
alice in wonderland porn
alicia angel
alicia rhodes
alicia tyler
alien porn
allie sin
allysin chaynes
amateur
amateur allure
amateur anal
amateur blowjob
amateur bukkake
amateur couple
amateur creampie
amateur cuckold
amateur cumshots
amateur gangbang
amateur handjob
amateur lesbian
amateur milf
amateur orgasm
amateur orgy
amateur porn
amateur porn tube
amateur porno
amateur sex
amateur sex videos
amateur swingers
amateur teen
amateur threesome
amateur tube
amateur wife
amateurs gone wild
amatoriale
amatuer
amature
amature sex
amazing ass
amazing blowjob
amazing deepthroat
amazing orgasm
amazing porn
amazing tits
amazon porn
amber lynn
amber michaels
amber rayne
american porn
american pussy
amputee sex
amy reid
ana nova
anal
anal accident
anal amateur
anal asian
anal beads
anal blonde
anal bondage
anal bukkake
anal casting
anal compilation
anal cream
anal creampie
anal creampie compilation
anal creampie eating
anal cum
anal cumshot
anal destruction
anal dildo
anal extreme
anal fingering
anal fisting
anal fuck
anal fucking
anal gangbang
anal gape
anal granny
anal hardcore
anal hd
anal hentai
anal interracial
anal lesbians
anal licking
anal massage
anal mature
anal milf
anal orgasm
anal orgy
anal pain
anal party
anal porn
anal porno
anal pov
anal punishment
anal queen
anal sex
anal squirt
anal stretching
anal surprise
anal teen
anal teens
anal threesome
anal torture
anal training
anal video
anal virgin
anastasia christ
andi anderson
android porn
anetta keys
anette dawn
angel dark
angel eyes
angel long
angel porn
angelica sin
angelina crow
angelina valentine
animal
animal fuck
animated porn
animated sex
anime
anime hentai
anime lesbians
anime porn
anime porno
anime sex
anita blonde
anita dark
ann marie
anna malle
anna nova
annette schwarz
annie cruz
april flowers
arab
arab cock
arab porn
arab sex
arabic sex
argentina
aria giovanni
ariana jollee
art
asa akira
ashley blue
ashli orion
ashlynn brooke
asia carrera
asian
asian amateur
asian anal
asian bbw
asian handjob
asian lesbian
asian lesbian sex
asian lesbians
asian massage
asian massage porn
asian massage sex
asian massage videos
asian milf
asian porn
asian sex
asian sex massage
asian sex video
asian sex videos
asian street meat
asian teen
ass
ass fuck
ass licking
ass porn
ass to mouth
ass xxx
aubrey addams
audition
audrey bitoni
audrey hollander
aunt
aurora jolie
aurora snow
austin kincaid
ava devine
ava lauren
ava rose
avena lee
avy scott
ayana angel
babe
babes
babysitter
babysitter porn
babysitter sex
backroom
backroom casting
backroom casting couch
backroom facials
bang bus
bang my wife
bangbros
bangbros.com
bangbus
barbie
barbie hentai
bathroom
batman porn
bbw
bbw anal
bbw creampie
bbw pissing
bbw porn
bbw sex
bbw teen
bdsm
bdsm porn
beach
beach sex
beautiful
beautiful ass
beautiful porn
beautiful pussy
beautiful sex
beautiful tits
beauty dior
beeg
behind the scenes
belladonna
best
best ass
best blow job
best blow job ever
best blowjob
best blowjob ever
best free porn
best free porn sites
best handjob
best milf
best porn
best porn ever
best porn tube
best porno
best tits ever
beurette
bi
bi porn
bianca pureheart
big
big ass
big ass anal
big ass porn
big asses
big black ass
big black booty
big black cock
big black dick
big black tits
big boobies
big boobs
big boobs videos
big booty
big booty porn
big brother
big butts
big clit
big cock
big cock porn
big cocks
big dick
big dick porn
big dicks
big natural tits
big nipples
big porn
big pussy
big pussy lips
big tit
big tit porn
big tits
big tits at school
big tits milf
big tits porn
big tits videos
big titties
bigboobs
biggest tits
bigtits
bikini
bikini porn
bisexual
bisexual porn
bisexual threesome
bizarre porn
black
black anal
black ass
black bbw
black booty
black cock
black cunt
black dick
black gang bang
black gangbang
black gf
black girl
black girl porn
black lesbian porn
black lesbians
black milf
black milfs
black porn
black porno
black pussy
black sex
black squirt
black teen
black tits
blackmail
blacks on blondes
bleach porn
blonde
blonde porn
blonde pussy
blonde sex
blonde teen
blow job
blow jobs
blowjob
blowjob compilation
blowjob videos
blowjobs
blue angel
bobbi starr
bollywood porn
bondage
bondage porn
bondage sex
boner
boobs
boobs porn
booty
boss
brandy talore
brandy taylor
brazil
brazil porn
brazilian
brazilian ass
brazilian booty
brazilian porn
brazzers
brea bennett
bree olsen
briana banks
brianna beach
brianna frost
brianna love
bride
british
british bbw
british porn
britney spears
britney stevens
brittany andrews
brittney skye
broke straight boys
brooke banner
brooke haven
brooke hun
brooke hunter
brooke skye
brother
brother and sister
bruna ferraz
brunette
brutal
brutal porn
brutal sex
brynn tyler
bubble butt
bukkake
bulma hentai
bulma porno
bulma xxx
bus
busty
busty lesbians
busty milf
busty russians
busty teen
butt fuck
cam porn
camera inside vagina
can he score
candace von
candy manson
car
car sex
carly parker
carmel moore
carmella bing
carmen hayes
carmen kinsley
carmen luvana
carton porn
cartoon
cartoon hentai
cartoon network porno
cartoon porn
cartoon porn videos
cartoon porno
cartoon sex
cartoon sex video
cartoon sex videos
cartoon xxx
cash
cash for sex
cassandra cruz
cassie young
casting
casting anal
casting couch
casting porno
casting sex
casting xxx
catwoman porn
caught
caught masturbating
celeb
celeb porn
celeb sex tapes
celebrity
celebrity nudes
celebrity porn
celebrity porno
celebrity sex scenes
celebrity sex tape
celebrity sex tapes
celebrity sex videos
cfnm
charley chase
charlie laine
charlotte stokely
charmane star
chasey lain
chat porno
chatroulette
chatroulette sex
chav porn
chayse evans
cheat
cheating
cheating wife
cheerleader
cheerleader porn
cherokee
chicks with dicks
china
china porn
chinese
chinese porn
chinese pussy
chloe dior
chloe lamb
christina bella
christmas
christmas porn
christy canyon
chubby
chubby milf
chubby porn
chubby teen
chyanne jacobs
cindy crawford
cindy hope
claire dames
classic
classic porn
classy porn
claudia rossi
clit
close up pussy
club
cock cum
cock docking
cock hero
cock massage
cock sounding
cock stuffing
cock sucking
cody lane
college
college dorm
college fuck
college fuck fest
college girls
college orgy
college party
college porn
college rules
college sex
college sex party
college sex videos
college sluts
colombian porn
colombiana
comic porn
comics porno
comics xxx
compilation
compilation porn
condom
cory everson
cosplay
cosplay hentai
cosplay porn
cosplay porno
cosplay sex
cougar
cougar porn
cougar sex
couple
couple sex
courtney cummz
courtney simpson
crazy
creampie
creampie angels
creampie cleanup
creampie compilation
creampie eating
creampie gangbang
creampie porn
creampie surprise
creampie thais
creampie videos
creampies
creamy orgasm
creamy pussy
crempie
crissy moran
crying
crystal clear
cuckold
cuckold amateur
cuckold cleanup
cuckold creampie
cuckold interracial
cuckold porn
cuckold wife
cum
cum compilation
cum control
cum down throat
cum fiesta
cum fountain
cum in ass
cum in condom
cum in mouth
cum in mouth compilation
cum in my mouth
cum in pussy
cum in throat
cum inside
cum on my tits
cum on pussy
cum on tits
cum porn
cum shot
cum shots
cum swallow
cum swap
cum twice
cum+inside
cumpilation
cumshot
cumshot compilation
cumshot surprise
cumshots
cunnilingus
cute
cute porn
cute teen
cytheria
czech porn
daisy marie
dana dearmond
dance
dance porn
dancing bear
dancing bear fuck
dancing porn
dani woodward
daniella rush
danish
danish porn
daphne rosen
dare dorm
daria glover
daughter
daughter destruction
dbz hentai
dd tits
deauxma
deep anal
deep anal dildo
deep anal fisting
deep creampie
deep fisting
deep fuck
deep pussy
deep throat
deepthroat
deepthroat blowjob
deepthroat compilation
deepthroat cum
deepthroat cumshot
deepthroat porn
deepthroat swallow
deepthroat videos
deepthroating
defloration
defloration videos
delilah strong
delotta brown
demon hentai
demon porn
desi
desi sex videos
deutsch
devil porn
devon lee
devon michaels
dexter porn
diamond foxxx
diaper porn
diaper sex
dick
dick girls
dick in ass
dick in pussy
dick massage
dick sucking
dick sucking lips
dildo
dildo anal
dildo bike
dildo porn
dildo sex
dillan lauren
dirty anal
dirty ass to mouth
dirty latina maids
dirty masseur
dirty porn
dirty pussy
dirty sluts
dirty talk
dirty talk porn
doctor
doctor porn
dog
dogging
dogging videos
doggy
doggy porn
doggy sex
doggystyle
doggystyle compilation
doggystyle porn
doggystyle sex
domination
domination porn
dominatrix
dominican porn
donkey porn
dont cum inside me
dora venter
dorm
dorm invasion
dorm porn
double anal
double anal fisting
double blowjob
double creampie
double dick
double dildo
double fisting
double fuck
double handjob
double penetration
double penetration videos
double porn
double vaginal
down syndrome porn
downblouse
dp
dp anal
dp creampie
dp porn
dp sex
dragon ball porn
dragon ball z hentai
dragon ball z porn
dragonball hentai
dragonball porn
drawn hentai
dream porn
dream porno
drinking cum
dripping wet pussy
drunk
drunk anal
drunk college girls
drunk fuck
drunk girl fucked
drunk girl porn
drunk girl sex
drunk porn
drunk sex
drunk sluts
drunk wife
dry humping porn
dutch
dutch porn
dwarf porn
dwarf sex
dyanna lauren
dylan ryder
eat ass
eat cum
eat pussy
eating ass
eating creampie
eating cum
eating pussy
ebony
ebony amateur
ebony anal
ebony ass
ebony babes
ebony bbw
ebony big ass
ebony big tits
ebony blowjob
ebony boobs
ebony booty
ebony bukkake
ebony creampie
ebony deepthroat
ebony fuck
ebony gangbang
ebony girls
ebony lesbian porn
ebony lesbians
ebony milf
ebony milfs
ebony orgy
ebony porn
ebony porno
ebony pussy
ebony sex
ebony sex videos
ebony sexy
ebony sluts
ebony squirt
ebony squirting
ebony teen
ebony threesome
ebony tits
ebony videos
ecg
egypt sex
egyptian porn
eight tube
elbow deep fisting
elbow fisting
electro cum
electro orgasm
electro sex
elegant porn
elena grimaldi
elf hentai
elf porn
ellen saint
emma (mae)
emma heart
emo
emo anal
emo blowjob
emo girl porn
emo lesbians
emo porn
emo porno
emo sex
emo sluts
encouragement
enema
enema porn
england porn
english
english dubbed hentai
english hentai
english porn
enormous cock
erotic
erotic blowjob
erotic cartoons
erotic lesbians
erotic massage
erotic massage video
erotic massage videos
erotic porn
erotic video
erotic videos
erotica
erotica for women
escort
escort porn
ethiopia porn
ethiopian porn
euro porn
euro sex
eva angelina
eve angel
eve lawrence
evelyn lin
ex gf videos
ex girlfriend
ex girlfriend porn
ex girlfriend revenge
ex girlfriend sex
exgf
exgirlfriend
exotic porn
explicit sex scenes
exploited
exploited babysitters
exploited college
exploited college girls
extra big dicks
extreme
extreme anal
extreme ass
extreme asses
extreme bdsm
extreme bikini
extreme blowjob
extreme bondage
extreme boobs
extreme bukkake
extreme cfnm
extreme creampie
extreme deepthroat
extreme dildo
extreme fisting
extreme fucking
extreme gagging
extreme gangbang
extreme hardcore porn
extreme orgasm
extreme porn
extreme pussy
extreme sex
extreme squirting
face fuck
facefuck
facesitting
facial
facial compilation
facial cumshot
fairy tail porn
fake agent
fake tits
fakeagent
family
famous porn
famous toons
famous toons facial
fantasy
fart porn
fat
fat ass porn
fat black ass
fat cock
fat girl porn
fat lesbians
fat porn
fat pussy
fat tits
father
faye reagan
faye valentine
feet
female agent
female ejaculation
female friendly porn
female masturbation
female orgasm
female porn
femaleagent
femdom
femdom porn
fetish
fetish porn
ffm
ffm porn
fiesta porno
filipina
filipina porn
filipino porn
film porn
film porno
films porno
final fantasy porn
fingering porn
finnish porn
first
first anal
first anal sex
first fuck
first time
first time anal
first time fucking
first time lesbian
first time porn
first time sex
first time sex movies
first time sex video
first time sex videos
fist
fist fucking
fisting
fisting anal
fitness porn
fleshlight
fleshlight video
flexible
flexible porn
flick shagwell
flower tucci
foot
foot fetish
foot fetish porn
footjob
force
foursome
foursome porn
foursome sex
francaise
francesca le
freaky porn
free adult movies
free asian porn
free black lesbian porn
free black porn
free cartoon porn
free cartoon porn videos
free celebrity porn
free celebrity sex tapes
free download sex videos
free ebony porn
free hot porn
free hot sex
free internet porn
free latina porn
free lesbian porn
free massage porn
free mobile porn
free movies
free movies porn
free online porn
free online porn movies
free online sex
free online sex videos
free porn clips
free porn films
free porn games
free porn massage
free porn movies
free porn sex videos
free porn sites
free porn stream
free porn tube
free porn videos
free porn vids
free porn websites
free porno movies
free porno tube
free porno videos
free pornography
free pron
free sex clips
free sex films
free sex sites
free sex tubes
free sex video
free sex videos
free sex vids
free streaming porn
freeballing
frei sex
french
french amateur
french anal
french milf
french porn
french porno
french sex
friend
friends hot mom
friends mom
frottage videos
ftm porn
fuck
fuck ass
fuck for money
fuck girl
fuck hard
fuck machine
fuck me
fuck me hard
fuck my ass
fuck my girlfriend
fuck my pussy
fuck my wife
fuck porn
fuck pussy
fuck videos
fucked from behind
fucked hard
fucked hard 18
fucked in public
fucked up porn
fuckfest
fucking ass
fucking girls
fucking hard
fucking in public
fucking machine
fucking machines
fucking mom
fucking my wife
fucking porn
fucking pussy
fucking teen
fucking the babysitter
fucking videos
full free porn
full movie
full porno
fun porn
funny
funny porn
furry hentai
furry porn
fursuit porn
fursuit sex
futanari
futanari hentai
futanari porn
futanaria
gag porn
gagging
gagging porn
game
game porn
gang
gang bang
gangbang
gangbang creampie
gangbang my wife
gangbang porn
gangbang wife
gangbanged
gaping ass
gaping pussy
gauge
gay
gdp
geek porn
gen padova
georgia peach
german
german amateur
german anal
german mature
german milf
german porn
german porno
german sex
german teen
gf
gf porn
gf revenge
ggw
ghana porn
ghetto booty
ghetto porn
gia paloma
gianna lynn
gianna michaels
giant cock
giant dildo
gigantic tits
gilf porn
gina lynn
gina ryder
gina wild
ginger lee
ginger lynn
ginger porn
girl caught masturbating
girl cum
girl cumming
girl fuck
girl fucking
girl having sex
girl masterbating
girl masturbating
girl masturbation
girl next door porn
girl on girl
girl on girl action
girl on girl porn
girl on girl sex
girl orgasm
girl pissing
girl porn
girl pussy
girl sex
girl squirting
girlfriend
girlfriend blowjob
girlfriend porn
girlfriend revenge
girlfriend sex
girlfriend videos
girls cumming
girls do porn
girls fingering
girls fucking
girls fucking girls
girls gone wild
girls hunting girls
girls in stockings
girls peeing
girls scissoring
girls squirting
girls with big tits
girlsdoporn
giselle
glamour porn
glasses
glory hole
gloryhole
gloryhole creampie
gloryhole porn
gloryhole swallow
gloryholes
gold porn
gonzo porn
good fuck
good porn
good pussy
goth
goth porn
gothic porn
grandma
grandma porn
grandma sex
grandpa
grandpa porn
granny
granny anal
granny ass
granny fisting
granny fuck
granny gangbang
granny lesbian
granny orgy
granny porn
granny sex
granny video
great ass
great porn
great tits
greek
greek porn
greek porno
greek sex
group
group fuck
group porn
group sex
group sex porn
group sex videos
guy porn
gym
gym porn
gyno exam
gyno porn
gypsy porn
hairy creampie
hairy cunts
hairy porn
hairy pussy
hairy teen
haley paige
halloween
hand domination
hand job
hand jobs
handjob
handjob compilation
handjob porn
handjob videos
handjobs
hands free cum
hands free ejaculation
hands free orgasm
handsfree cum
hanjob
hanna hilton
hannah harper
happy tugs
hard
hard cock
hard core porn
hard fuck
hardcore
hardcore fucking
hardcore junky
hardcore party
hardcore porn
hardcore porno
hardcore sex
hardcore sex videos
harmony (bliss)
harmony rose
havana ginger
hd
hd anal
hd passion
hd porn
hd porno
hd pussy
hd xxx
heather brooke
hegre-art
hentai
hentai 3d
hentai anal
hentai anime
hentai bondage
hentai dragon ball
hentai futanari
hentai hd
hentai lesbian
hentai manga
hentai porn
hentai porno
hentai sex
hentai sex videos
hentai tentacle
hentai video
hentai videos
her sweet hand
hermaphrodite
hermaphrodite sex
hidden
hidden cam
hidden cam porn
hidden camera
hidden camera sex
hidden sex
high quality porn
high school porn
hijab porn
hijab sex
hillary scott
hipster porn
hitomi tanaka
holly body
holly halston
holly wellin
hollywood porn
home
home made porn
home made sex videos
homemade
homemade anal
homemade porn
homemade sex videos
homemade threesome
hood porn
hooker
hooker porn
horny girl
horny milf
horny moms
horny wife
horny women
horse
hot
hot and mean
hot asian
hot ass
hot blonde
hot blondes
hot brunette
hot free porn
hot free sex
hot fuck
hot fucking
hot girl porn
hot girl sex
hot hentai
hot indian porn
hot latina
hot lesbian porn
hot lesbian sex
hot lesbians
hot massage
hot mature
hot milfs
hot mom
hot mom porn
hot moms
hot movies
hot naked women
hot porn
hot porn movies
hot porn videos
hot porno
hot sex
hot sex movies
hot sex porn
hot sex video
hot sex videos
hot sluts
hot tits
hotel
hottest porn
housewife
housewife porn
how to eat pussy
how to fuck
how to make a girl squirt
how to squirt
huge ass
huge boobs
huge clit
huge cock
huge cumshot
huge dick
huge dildo
huge natural tits
huge nipples
huge pussy
huge tits
hulk hogan
humiliation
i fucked my teacher
i have a wife
i know that girl
icelandic porn
impregnation porn
in the ass
in the crack
inari vachs
incredible porn
india
india porn
india porno
india pussy
india sex video
india summer anal
india summer porn
india uncovered
india xxx
indian
indian actress
indian anal
indian aunty
indian babes
indian big tits
indian boobs
indian cock
indian college sex
indian couple sex
indian creampie
indian defloration
indian fuck
indian fucking
indian gangbang
indian girl fucked
indian girl fucking
indian girl mms
indian girl porn
indian girl sex
indian group sex
indian hidden cam
indian home made sex videos
indian hot sex
indian lesbian sex
indian lesbians
indian maid porn
indian milf
indian porn
indian porn star
indian porn stars
indian porn video
indian porn videos
indian porno
indian pornstars
indian pussy
indian real sex
indian sex
indian sex scandals
indian sex video
indian sex videos
indian sluts
indian teen
indian tits
indian village sex
indian xxx
indie porn
indonesia
indonesian
inflatable butt plug
inflatable dildo
innocent
innocent porn
insane porn
insertion porn
inside pussy
instruction
instruction porn
instructional sex videos
intense orgasm
interactive porn
interesting porn
internal creampie
internal cumshot
internet porn
interracial
interracial anal
interracial compilation
interracial creampie
interracial cuckold
interracial dp
interracial gangbang
interracial lesbians
interracial milf
interracial orgy
interracial porn
interracial porn videos
interracial sex videos
interracial swingers
interracial threesome
interracial videos
interracial wife
interracial xxx
interview
interview porn
ipad porn
iran porn
iranian sex
iraq porn
irish
irish porn
isabel ice
isabella soprano
isis love
isis taylor
israel porn
israel sex
israeli porn
israeli sex
italian
italian amateur
italian anal
italian mature
italian milf
italian porn
italian porn movies
italian porno
italian pornstars
italian pussy
italian sex
italian swingers
italiana
J
jack napier
jack off
jacking off
jaclyn case
jacuzzi
jada fire
jail
jailbait
jamaica
jamaican porn
jamaican pussy
jamie brooks
jamie elle
jana cova
jane darling
janine lindemulder
jap
jap porn
japan
japan lesbian
japan porn
japan porno
japan sex video
japanese
japanese amateur
japanese anal
japanese av
japanese bdsm
japanese beauties
japanese big tits
japanese black
japanese blowjob
japanese bukkake
japanese creampie
japanese daddy
japanese family
japanese game
japanese game show
japanese gangbang
japanese girl
japanese girl tube
japanese granny
japanese handjob
japanese interracial
japanese lesbian
japanese lesbian massage
japanese lesbians
japanese massage
japanese masturbation
japanese mature
japanese milf
japanese mom
japanese mom and son
japanese mother
japanese nurse
japanese orgy
japanese porn
japanese school
japanese school girl
japanese schoolgirl porn
japanese sex
japanese sex show
japanese sex video
japanese sex videos
japanese squirt
japanese student
japanese teacher
japanese teen
japanese teen fuck
japanese teen porn
japanese uncensored
japanese wife
japanese xxx
jasmin st. claire
jasmine black
jasmine byrne
jasmine rouge
jasmine tame
jayden jaymes
jayna oso
jazmine cashmere
jeanna fine
jeans
jelena jensen
jenaveve jolie
jenna haze
jenna jameson
jenna presley
jenni lee
jennifer luv
jennifer stone
jenny hendrix
jerk
jerk me off
jerk off
jerk off encouragement
jerk off instruction
jerk off instructions
jerk off porn
jerking
jerking off
jerking off in public
jerkoff instruction
jerky girls
jessi summers
jessica bangkok
jessica drake
jessica jaymes
jessica lynn
jessica moore
jessica rabbit porn
jeune
jew
jewish
jewish porn
jewish sex
jill kelly
jizz
job
jock
jogging
john holmes
johnni black
jr carrington
juggalette porn
juggs
juicy
juicy ass
juicy boobs
juicy pussy
kacey jordan
kagney linn karter
kama sutra
kamasutra
kamasutra porn
kapri styles
kardashian sex tape
karen lancaume
karina kay
kat
kathleen kruz
katie morgan
katja kassin
katrina kraven
katsumi
kayden kross
kayla marie
kaylani lei
kaylee
kelly b
kelly divine
kelly kline
kelly star
kelly trump
kelly wells
kenyan porn
keri sable
keri windsor
kianna dior
kidnap
kidnapped
kids
kiki daire
kim kardashian
kim kardashian sex tape
kind porn
kink
kink.com
kinky
kinky lesbians
kinky milf
kinky porn
kinky sex
kinky xxx
kinzie kenner
kira kener
kiss
kissing
kissing lesbians
kissing porn
kitchen
kitchen porn
kitchen sex
kitty
kobe tai
korea
korea sex
korean
korean amateur
korean anal
korean porn
korean pussy
korean sex
korean student
korean teen
korean teen porn
korean webcam
korean wife
kream
kristal summers
kristina rose
krystal steal
kylie ireland
lacey duvalle
lacie heart
lactating
lactating porn
lactating tits
ladies
lady porn
lana croft
lani lei
lanny barbie
lap dance
lap dance porn
lapdance
large breasts
large clit
large cocks
large porn
large tits
latest porn
latex
latin ass
latin porn
latin xxx
latina
latina anal
latina ass
latina booty
latina lesbians
latina milf
latina porn
latina pussy
latina teen
latinas porn
latinas porno
latinas xxx
latino
latino porn
latino sex
laura angel
laura lion
lauren phoenix
leah jaye
leah luv
leanna heart
lee stone
legal porn
leggings porn
lela star
lelu love
lesbian
lesbian 69
lesbian action
lesbian amateur
lesbian anal
lesbian anal licking
lesbian ass
lesbian ass licking
lesbian babes
lesbian babysitter
lesbian bdsm
lesbian big tits
lesbian bondage
lesbian breastfeeding
lesbian bukkake
lesbian cheerleaders
lesbian domination
lesbian facesitting
lesbian feet
lesbian first time
lesbian fisting
lesbian foot fetish
lesbian fuck
lesbian gangbang
lesbian girls
lesbian grannies
lesbian grinding
lesbian hd
lesbian hentai
lesbian hot
lesbian kissing
lesbian licking
lesbian lovers
lesbian massage
lesbian masturbation
lesbian milf
lesbian orgasm
lesbian orgy
lesbian party
lesbian piss
lesbian pissing
lesbian porn
lesbian porno
lesbian pussy
lesbian pussy licking
lesbian scissoring
lesbian seduce
lesbian seduction
lesbian sex
lesbian sex games
lesbian sex videos
lesbian sisters
lesbian slave
lesbian spanking
lesbian squirt
lesbian squirting
lesbian strap on
lesbian strapon
lesbian teacher
lesbian threesome
lesbian tribbing
lesbian twins
lesbian video
lesbian videos
lesbian wrestling
lesbian xxx
lesbians
lesbians fucking
lesbians grinding
lesbians having sex
lesbians humping
lesbians making love
lesbians making out
lesbians scissoring
lesbians sex
lesbians squirting
lesbians tribbing
lesbians videos
lesbo
lex steele
lexi belle
lexi love
lexington steele
lez porn
lezbo
lezley zen
lichelle marie
lick my pussy
lick pussy
licking pussy
lily thai
lindsey meadows
lingerie
lingerie porn
lisa ann
lisa lipps
lisa sparxxx
little pussy
little tits
lolita
london keys
long porn
longest cumshot
loni
loona lux
loose pussy
lorena sanchez
love
love porn
lucie theodorova
lucy lee
lucy thai
luna lane
luscious lopez
machine porn
machine sex
macho fucker
mackenzee pierce
madison ivy
maid
maid porn
malay
malay porn
male porn
man eating pussy
mandingo
mandingo anal
mandingo porn
mandingo xxx
manga hentai
manga porno
manga sex
maria bellucci
maria ozawa
mariah milano
marie luv
mark ashley
marquetta jewel
marry queen
mary anne
mason moore
mason storm
massage
massage creep
massage fuck
massage lesbian
massage orgasm
massage parlor
massage penis
massage porn
massage sex
massage sex video
massagesex
massive boobs
massive cock
massive creampie
massive cumshot
massive tits
masterbating
masterbation
masturbating
masturbation
mature
mature amateur
mature anal
mature blowjob
mature boobs
mature dp
mature ladies
mature lesbian
mature masturbation
mature milf
mature orgasm
mature orgy
mature porn
mature sex
mature swingers
mature women
mature young
maya hills
mckenzie miles
medical voyeur
medieval porn
melissa lauren
melrose foxxx
memphis monroe
men at play
men eating pussy
men fucking women
men licking pussy
men masterbating
mercedez
messy anal
mexican
mexican cock
mexican girls
mexican porn
mexican pussy
mexican sex
mexican xxx
mia bangg
mia rose
micah moore
michelle may
michelle maylene
michelle wild
midget
midget porn
midget sex
mika tan
miko lee
milf
milf amateur
milf anal
milf ass
milf big tits
milf blowjob
milf boobs
milf creampie
milf gangbang
milf handjob
milf hd
milf hunter
milf lesbian
milf lesbian porn
milf lesbians
milf massage
milf mature
milf next door
milf orgasm
milf orgy
milf porn
milf pussy
milf sex
milf squirt
milf teacher
milf threesome
milf tits
milf young
milfs
military porn
milk
milking tits
milky tits
millian blu
mindy main
mindy vega
missionary
missionary porn
missy monroe
missy stone
misti love
mistress
mistress porn
misty stone
mmf
mmf porn
mobile porn
model
model porn
mofos
mom
mom anal
mom and daughter
mom and son
mom fuck
mom fucks
mom fucks son
mom hot
mom porn
mom pov
mom son
mommy
mommy loves pussy
mommy porn
mompov
moms
moms bang teens
mone divine
money
money talks
monica mattos
monica mayhem
monica santhiago
monica sweet
monica sweetheart
monique alexander
monster
monster cock
monster cock anal
monster curves
monster dick
monster dildo
monster porn
monster sex
mother
mother and daughter
mother and son
mother daughter
mother in law
mother in law porn
mother porn
mother son
mouth cum
mouth fuck
movie
movie porn
movie porno
movie sex
movie xxx
movies porn
movies porno
movies sex
movies xxx
mr marcus
multiple creampie
mum porn
muscle girl
muscle porn
mushroom cock
music
muslim porn
mutual masterbation
mutual masturbation
my first sex teacher
my friends hot mom
my sisters hot friend
my wifes mom
mya diamond
mya g
mya nichole
nadia hilton
nadia styles
naked asian girls
naked ass
naked beach
naked blonde
naked boobs
naked celebrities
naked chicks
naked college girls
naked emo girls
naked girl
naked housewives
naked in public
naked latinas
naked lesbians
naked male celebs
naked male stars
naked massage
naked milf
naked news videos
naked porn
naked pussy
naked sluts
naked tits
naked twerking
naked twister
naked whores
naked women
naked workout
naked wrestling
naked yoga
naomi russell
naruto
naruto hentai
naruto porn
naruto xxx
nasty lesbians
nasty porn
nasty sex
nasty sluts
nasty xxx
natalia rossi
natasha nice
native american porn
native porn
natural
natural big tits
natural boobs
natural porn
natural tits
naughty allie
naughty america
naughty girls
naughty milf
naughty office
naughty porn
nautica thorn
nazi porn
neighbor
neighbour
neighbour porn
nerd
nerd porn
nessa devil
net video girls
netvideogirls
new
new sex video
new sex videos
nice ass
nice asses
nice big ass
nice big tits
nice blowjob
nice boobs
nice breasts
nice cunt
nice fuck
nice handjob
nice natural tits
nice porn
nice pussy
nice sex
nice tits
nicole graves
nicole ray
nicole sheridan
nigerian porn
night porn
nikita denise
nikki benz
nikki hunter
nikki n
nikki rhodes
nina hartley
nina mercedez
ninja porn
nipple porn
nipple sucking
nipple torture
nipples
norway
norway porn
norwegian porn
nubile
nubile porn
nubiles
nude
nude aerobics
nude asian
nude beach
nude beach sex
nude blonde
nude celebrities
nude celebs
nude in public
nude male celebs
nude massage
nude porn
nude redheads
nude tube
nude women
nude wrestling
nude xxx
nude yoga
nudist
nudist sex
nun
nun porn
nun sex
nurse
nurse fuck
nurse handjob
nurse porn
nurse sex
nuru
nuru massage
nvg
nylon
nylon footjob
nylon porn
nympho porn
octomom
odd porn
office
office blowjob
office fuck
office lesbians
office milf
office porn
office sex
office sluts
oil
oil ass
oil fuck
oil massage porn
oil massage sex
oil orgy
oil overload
oil porn
oil sex
oiled
oiled anal
oiled ass
oiled boobs
oiled porn
oiled pussy
oiled sex
oiled tits
oiled up
oily massage
oily porn
oily sex
old
old anal
old and young
old couple sex
old farts young tarts
old fuck
old fuck young
old granny fucking
old granny porn
old hairy pussy
old ladies fucking
old ladies porn
old lady porn
old lesbian porn
old lesbian sex
old lesbians
old man
old man creampie
old man fuck young girl
old man fucking
old man porn
old man sex
old man young girl
old mature porn
old men porn
old milf
old people porn
old porn
old porno
old pussy
old pussy exam
old school porn
old sex
old sluts
old woman porn
old woman sex
old women porn
old women sex
old young
old young porn
older
older lesbians
older milf
older porn
older women porn
olivia del rio
omegle boobs
omegle girls
omegle porn
omegle sex
omegle tits
omegle videos
one piece hentai
onion booty
online porn
online porno
oops
oops porn
open ass
open pussy
oral compilation
oral creampie
oral creampie compilation
oral cumshot
oral porn
oral porno
oral queens
oral sex
oral xxx
orgasm
orgasm compilation
orgasm contractions
orgasm denial
orgasm machine
orgasm massage
orgasm movies
orgasm porn
orgasm torture
orgies
orgy
orgy movies
orgy party
orgy porn
orgy sex
orgy video
oriental porn
oriental sex
outdoor
outdoor blowjob
outdoor bondage
outdoor fuck
outdoor handjob
outdoor nudity
outdoor porn
outdoor sex
outdoor xxx
over 60 porn
painful anal
pakistani
pakistani porn
pamela anderson sex tape
panties
panty pee
panty pissing
pantyhose
pantyhose porn
paris hilton
paris hilton sex tape
paris porn
parody
parody porn
party
party porn
party sex
passed out
passion
passion hd
passionate porn
passionate sex
patricia petite
paulina james
pawg
peaches
pee
pee panties
peeing panties
pegging
penis
penis massage
penny flame
perfect
perfect ass
perfect boobs
perfect girls
perfect pussy
perfect tits
perky tits
persia decarlo
persian porn
peter north
petite
petite teen
petra
phat ass
phoenix marie
pick up
pick up porn
pickup
pierre woodman
pinay
pink pussy
pinky
pinky porn
pinoy
pirates
pirates porn
piss
piss porn
pissing
pissing compilation
playboy
please bang my wife
please fuck my wife
pokemon hentai
pokemon porn
pokemon xxx
police
polish
polish porn
pool
porn
porn bloopers
porn for women
porn massage
porn movies
porn online
porn sex videos
porn stream
porn streaming
porn tube
porn tube sex
porn tubes
porno stars
porno streaming
pornstar
pornstar punishment
pornstars
pov
pov blowjob
pov porn
pregnant
pregnant porn
priva
private
priya rai
prostate
prostate massage
prostate milking
prostate orgasm
prostitute
public
public agent
public disgrace
public fuck
public invasion
public masturbation
public pickups
public porn
public sex
public wank
publicagent
puerto rican porn
puffy nipples
puffy pussy
puma swede
punish
punish porn
punishment
punishment porn
punk
pure mature
puremature
pussy
pussy cum
pussy eating
pussy fuck
pussy licking
pussy massage
pussy porn
pussy pump
pussy sex
quad penetration
quadriplegic porn
quadriplegic sex
quadruple penetration
quadruple vaginal penetration
quality porn
quarterback porn
quebec
quebecoise
queef
queef compilation
queef porn
queefing porn
queen
queen anal
queen blowjob
queen diva porn
queen fucking
queen handjob
queen porn
queen sheba porn
queening video
queens porn
quick
quick anal
quick bj
quick blowjob
quick creampie
quick cum
quick cum compilation
quick cummer
quick fuck
quick fucking
quick handjob
quick head
quick office fuck
quick office sex
quick orgasm
quick porn
quick sex
quick wank porn
quickest cum ever
quickest cumshot
quickest fuck ever
quickest handjob
quickie
quickie anal
quickie blowjob
quickie creampie
quickie fuck
quickie handjob
quickie porn
quickie sex
quicksand porn
quicky porn
quiet fuck
quiet porn
quiet sex
quirky porn
quivering orgasm
quivering pussy
rachel roxxx
rachel starr
rare porn
rave porn
raven riley
raw fuck club
raw porn
rayveness
real
real amateur porn
real couple sex
real female orgasm
real first anal
real gf porn
real girls fucked in public
real homemade porn
real lesbian porn
real lesbians
real life porn
real milf
real orgasm
real porn
real sex
real slut party
real slut party videos
real squirt
real swingers
real tits
realistic porn
reality
reality kings
reality porn
reality sex
rebeca linares
rebecca linares
red hair porn
red hair pussy
red hairy pussy
red head
red hot lauren
red tube
redhead
redhead anal
redhead big tits
redhead blowjob
redhead creampie
redhead fuck
redhead lesbians
redhead milf
redhead porn
redhead pov
redhead pussy
redhead sex
redhead teen
redhead tits
redneck porn
redtube
regina ice
renae cruz
renata
retro
retro porn
retro porno
retro sex
Return to top 20
revenge
revenge porn
revenge sex
reverse cowgirl
reverse cowgirl porn
reverse cowgirl pov
reverse gangbang
ricki white
rico strong
ridiculous orgasm
riding
riding cock
riding compilation
riding creampie
riding dick
riding dildo
riding porn
riley evans
riley mason
riley shy
rim job porn
rimjob
rimming
rita
rita faltoyano
robot porn
rocco siffredi
role playing porn
roleplay porn
roman porn
romance porn
romanian porn
romantic
romantic fuck
romantic porn
romantic sex
ron jeremy
rough
rough anal
rough blowjob
rough deepthroat
rough fuck
rough gangbang
rough lesbian porn
rough lesbian sex
rough porn
rough sex
round ass
round tits
roxy deville
roxy jezel
roxy reynolds
rubbing pussy
ruined orgasm
russian
russian anal
russian babes
russian fuck
russian fucking
russian lesbian
russian lesbians
russian mature
russian milf
russian mom
russian porn
russian porno
russian pornstars
russian pussy
russian sex
russian sluts
russian teen
russian threesome
rusty trombone
ryan conner
sabrine maui
sadie west
sahara knight
sakura sena
samantha sin
sammie rhodes
samoan porn
sandra romain
sandy sweet
sapphic erotica
sara jay
sara st
sara stone
sarah blake
sarah blue
sarah twain
sarah vandella
sasha
sasha grey
sasha knox
sativa rose
sauna
savannah gold
savannah stern
scandal
scarlett pain
scene porno
school
school girl
school girl porn
school girl sex
school porn
schoolgirl
schoolgirl porn
schoolgirl sex
scouse porn
screw my wife
screw my wife please
sean michaels
secretary
seduce
self bondage
self fuck
self fucking
sensual porn
sensual sex
sex
sex and submission
sex anime
sex arab
sex art
sex ass
sex bbw
sex black
sex cartoon
sex films
sex for cash
sex for free
sex free
sex free porn
sex free video
sex hot
sex korea
sex massage
sex massage video
sex moves
sex movies
sex movies free
sex party
sex porn
sex porn tube
sex porn video
sex porn videos
sex porno
sex porno video
sex pornos
sex positions
sex pron
sex public
sex pussy
sex streaming
sex tape
sex teacher
sex tubes
sex underwater
sex videos
sex videos free
sexy
sexy ass
sexy asses
sexy blonde
sexy fuck
sexy girl
sexy latina
sexy lesbians
sexy massage
sexy milf
sexy naked women
sexy older women
sexy porn
sexy secretary
sexy tits
sg4ge
sharing my wife
sharka blue
sharon wi
sharon wild
shaved cock
shaved pussy
shaving pussy
shawna lenee
sheila marie
shemale
short hair
show me your tits
shower
shower porn
shower sex
shy
shy love
shyla stylez
sienna west
sierra sin
sierra sinn
silvia saint
simone peach
simony diamond
sindee jennings
sinnamon love
sister
sister and brother
sisters
skinny
skinny teen
skyy black
slave
sleep
sleep porn
sleeping
sleeping porn
sloppy blowjob
slow blowjob
slut porn
slut roulette
small dick
small dick porn
small penis porn
small pussy
small tits
smoking
smoking fetish
smoking porn
soapy massage
soft porn
soft porno
softcore
softcore porn
solo
some ho
son
sondra hall
sonia red
sophia castello
sophie dee
sophie evans
sophie moone
spanish
spanish porn
spank
spank porn
spanking
spiderman porn
spring break
spy
squirt
squirt compilation
squirt porn
squirters
squirting
squirting dildo
squirting girls
squirting orgasm
squirting porn
squirting pussy
stacy silver
stacy valentine
step
step dad
step daughter
step mom
step sister
stepdad
stephanie cane
stephanie swift
stepmom
stepmom porn
stickam girls
stocking porn
stockings
stormy daniels
story
story porn
stoya
straight
stranger
strap on
strapon
strapon cum
strapon porn
stream porn
stream sex
streaming porn
streaming porno
streaming sex
street
street porn
strip
stripper
striptease
student
sucking cock
sunny lane
sunrise adams
sunshine
super porno
superhero porn
surprise
surprise anal
suzie carina
swallow
swallow compilation
swedish
swedish porn
sweet porn
sweet pussy
sweet tee
swinger
swinger party
swinger porn
swingers
swingers party
swingers porn
sybian
sydnee capri
sydnee steele
tabitha stevens
taboo
taboo porn
taiwan
tall girl porn
tango porno
tanya james
tarra white
taryn thomas
tarzan porn
tarzan sex
tasia
tasteful porn
tatoo porn
tattoo
tattoo porn
tawny roberts
taylor rain
taylor st. cla
taylor st. claire
teacher
teacher fuck
teacher fucks student
teacher milf
teacher porn
teacher sex videos
teacher student porn
teagan presley
teanna kai
tease
tease porn
teen
teen amateur
teen anal
teen ass
teen big ass
teen big cock
teen big tits
teen blonde
teen blowjob
teen blowjobs
teen bondage
teen bukkake
teen casting
teen compilation
teen couple
teen creampie
teen cum
teen cumshot
teen cumshot compilation
teen deepthroat
teen double penetration
teen facials
teen first anal
teen fisting
teen fuck
teen gangbang
teen girl porn
teen lesbian
teen masturbation
teen pov
teen threesome
teen titans hentai
teen titans porn
teenage porn
teenage robot porn
teenager
teenager sex
teenporn
teens
tentacle hentai
tentacle porn
tentacle sex
tera patrick
terri summers
thai
thai anal
thai creampie
thai hooker
thai porn
thailand
the avengers xxx
thick
thick cock
thong porn
threesome
threesome creampie
threesome porn
threesome sex
throat
throat cum
throat fuck
throbbing cock
tia ling
tia sweets
tia tanaka
tiana lynn
tied
tied up and fucked
tied up porn
tiffany holiday
tiffany hopkins
tiffany mynx
tiffany preston
tiffany rayne
tiffany taylor
tight
tight anal
tight asian pussy
tight ass
tight black pussy
tight cunt
tight pussy
tight pussy porn
tiny
tiny pussy
tiny teen
tiny tits
tit fuck
tit porn
tit torture
tit wank
titfuck
titfuck compilation
titjob
tits
tits and ass
titties
titts
titty fuck
titty fucking
toilet
tokyo hot
tomb raider xxx
tommy lee sex tape
tonights girlfriend
too big
toon porn
toon sex
top porn
tori black
torture porn
tory lane
toy porn
train
train sex
tranny
tribbing
tricked
trina michaels
trinidad porn
trinity
trios porno
triple anal
triple blowjob
triple penetration
tron porn
truth or dare porn
tube adult
tube eight
tube japanese
tube movies
tube porn
tube porno
tube sex
tube sites
tube video
tube videos
tube8
tugjob
turk sex
turkish
turkish porn
turkish sex
twerk porn
twerking naked
twin porn
twins
twins porn
twistys
tyla wynn
tyra misoux
tyra moore
ugandan porn
ugly
ugly americans hentai
ugly girl
ugly lesbians
ugly porn
ugly pussy
ugly sluts
uk
uk escort
uk escort porn
uk flashers
uk milf
uk porn
uk porn party
uk pornstars
uk sluts
uk swingers
ukraine
ukraine porn
ukraine pussy
ukrainian
ukrainian porn
ukrainian pussy
ultimate blowjob
ultimate boobs
ultimate deepthroat
ultimate fuck toy
ultimate handjob
ultimate surrender
umemaro hentai
unbelievable deepthroat
uncensored
uncensored anime
uncensored hentai
uncensored japanese
uncensored japanese porn
uncensored porn
uncircumcised porn
uncle
uncle porn
uncontrollable orgasm
uncut
uncut cock
uncut cocks
uncut dick
under table
underground porn
underwater
underwater blowjob
underwater creampie
underwater porn
underwater sex
underwear
underwear fetish
underwear porn
underworld porn
undress
undressed yoga
undressing porn
unexpected
unexpected anal
unexpected creampie
unexpected cumshot
unexpected orgasm
unexpected porn
unexpected sex
uniform
uniform porn
uniform sex
uniform xxx
university
university porn
unnatural sex
unreal boobs
unreal tits
untouched pussy
unused pussies
unusual porn
unwanted
unwanted anal
unwanted creampie
unwanted cum
unwanted cumshot
unwanted facials
unwanted orgasm
up close pussy
up the ass
upper floor
upside down blowjob
upskirt
upskirt ass
upskirt fuck
upskirt hd
upskirt no panties
upskirt porn
upskirt pussy
upskirt sexy
upskirt spy
upskirt video
upskirt voyeur
urban porn
urethra
urethral play
urinal cam
urinal spy
using a fleshlight
using a vibrator
vagina
vaginal
vampire
vampire porn
van
vanessa blue
vanessa lane
vanessa leon
velicity von
venezuela
veronica l
veronica rayne
veronica vanoza
veronique vega
very young
very young girl
vibrator
vicky vett
vicky vette
victoria allure
victoria rose
victoria sin
victorian porn
victorious porn
vietnam
vietnamese
vietnamese porn
vintage
vintage anal
vintage porn
vintage porno
vintage sex
violation
violent
violent porn
vip
vip porno
virgin
virgin anal
virgin ass
virgin defloration
virgin first time
virgin fuck
virgin porn
virgin pussy
virgin sex
virgin teen
virgin teen porn
virginity porn
virtual
virtual blowjob
virtual porn
virtual sex
viv thomas
vivian schmitt
vivid
volleyball porn
voyeur
voyeur amateur
voyeur beach
voyeur masturbation
voyeur porn
wake up sex
wasteland porn
watch
watch my gf
watch my girlfriend
watching
watching my wife fuck
watching porn
webcam
webcam masturbation
webcam porn
webcam teen
wedding
wedding orgy
wedding porn
weed porn
weird
weird porn
welsh porn
werewolf porn
western porn
wet
wet ass
wet black pussy
wet cunt
wet orgasm
wet panties
wet porn
wet pussy
wet tits
wetting her panties
whipped ass
white ass
white booty
white girl porn
white porn
white pussy
whitezilla
whitney stevens
whore
wicked
wife
wife anal
wife bbc
wife blowjob
wife breeding
wife bucket
wife cheating
wife crazy
wife creampie
wife dp
wife facial
wife flashing
wife friend
wife gangbang
wife handjob
wife orgasm
wife orgy
wife share
wife sharing
wife sucking cock
wife swap
wife threesome
wife watching
wife xxx
wifey
wifeys world
wild
wild lesbian sex
wild porn
wild sex
wives
woman friendly porn
women at work hentai
women friendly porn
women fucking
women masturbating
women pissing
women porn
women squirting
women sucking cock
wonder woman porn
woodman
woodman casting
work
workout
workout porn
worlds biggest cumshot
wow
wow girls
wowgirls
wrestling
wrestling porn
wrestling sex
wrong hole
wwe
wwe porn
x mas
xart
x-art
xhamster
xl porn
xmas fuck
xmas party
x-men porn
xnxx
xtube
xvideos
xxl porn
xxx
xxx anal
xxx anime
xxx arab
xxx ass
xxx bbw
xxx big tits
xxx black
xxx blonde
xxx brazil
xxx cartoon
xxx casting
xxx extreme
xxx france
xxx girls
xxx hardcore
xxx hd
xxx hentai
xxx hindi
xxx latinas
xxx lesbian
xxx manga
xxx massage
xxx milf
xxx movies
xxx parody
xxx porn
xxx proposal
xxx pussy
xxx rated
xxx rated movies
xxx squirt
xxx streaming
xxx teen
xxx wife
xxxmas
yoga fuck
yoga pants
yoga porn
yoga sex
yorkshire porn
young
young amateur
young amateur couple
young amateur porn
young anal
young anal sex
young and old
young and old lesbians
young anime porn
young asian
young asian girls
young ass
young big tits
young black ass
young black lesbians
young black porn
young blonde
young blowjob
young boobs
young boy
young brunette
young chubby
young cock
young couple
young couple fucking
young couple sex
young creampie
young deepthroat
young ebony
young ebony porn
young fat pussy
young fatties
young fuck
young girl
young girl old man
young girls
young group sex
young handjob
young harlots
young hentai
young hot girls
young hotties
young indian porn
young japanese porn
young legal porn
young lesbian
young lesbian seduction
young masturbation
young milf
young naked women
young old
young old porn
young orgasm
young orgy
young porn
young pornstars
young puffy nipples
young pussy
young russian
young school girl porn
young sex
young sex parties
young sluts
young squirt
young swingers
young teen
young teens
young threesome
young throats
young tight pussy
young tits
young wet pussy
young women fucking
youporn
your porn
youtube adult
youtube sex video
youtube sex videos
yummy mama
yummy porn
yummy pussy
zelda porn
zelda porno
zimbabwe sex
zimbabwean porn
zombie fuck porn
zombie girl fucked
zombie porn
zombie porno
zumba xxx
użytkownik
14.11.2012 (6 lat temu)
14.11.2012 (6 lat temu)
Czegoś takiego nie pamiętają nawet najstarsi Amerykanie. Część społeczeństwa niezadowolona z rozstrzygnięć, które miały miejsce podczas ostatnich wyborów, zapowiedziała wolę odłączenia się od Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa, która zaczęła się od jednego z mieszkańców Luizjany, zaczęła przybierać na sile w tempie ekspresowym.

Można się było spodziewać, że ogłoszone niedawno wyniki wyborów prezydenckich podzielą Amerykę. Część wyborców jest bardzo niezadowolona z reelekcji urzędującej głowy państwa. Dla nich kolejne cztery lata z Barackiem Obamą, zasiadającym na najwyższym stanowisku w państwie, oznaczają stagnację lub czas niekorzystnych zmian, które sprawią, że mającemu wciąż status mocarstwa państwu będzie jeszcze trudniej wydźwignąć się z marazamu.

Niektórzy niezadowoleni zdecydowali, że nie będą siedzieć z założonymi rękami. Postanowili zrobić coś, by zaprotestować przeciw obecnej sytuacji, która w najbliższym czasie nie ma raczej szans na poprawę. Wszystko zaczęło się od mieszkańca Luizjany, Michaela E. Slidella, który stworzył petycję stanowiącą jego głos niezadowolenia. Pod wnioskiem, który znalazł się w internecie, wnioskuje on o odłączenie się zamieszkiwanego przez niego stanu od reszty kraju. Jego śladem szybko poszli mieszkańcy innych stanów, którzy także nie są zadowoleni z ostatnich rozstrzygnięć.

Największe nastroje separatystyczne zapanowały w Teksasie, gdzie pod petycją podpisało się już ponad 18 tysięcy osób. W stanie Luizjana znalazło się dotąd ponad 13 tysięcy niezadowolonych. Na kolejnych miejscach znalazły się Floryda, Alabama i Karolina Północna. Łącznie projekt poparło już ponad 100 tysięcy osób - poinformował serwis unexplainable.net.

Do tej pory petycję wsparli mieszkańcy 20 stanów. Wniosek, w którymi pojawiło się żądanie oddzielenia się kolejnych stanów, został skierowany za pośrednictwem platformy "We the People", która ma wspierać rozmaite inicjatywy obywatelskie. Biały Dom zapowiedział, że każdy wniosek, który zostanie podpisany przez 25 tysięcy osób, zostanie rozpatrzony przez administrację. W tym wypadku w każdym ze stanów znaleźć się musi taka liczba zwolenników secesji. Biorąc pod uwagę dynamikę pojawiania się kolejnych głosów, można się spodziewać, że nastąpi to już wkrótce.

Oczywiście trudno się spodziewać, by kolejne petycje, w których zarysowują się nastroje separatystyczne, spotkały się z inną reakcją władz, niż oddalenie pojawiających się w nich postulatów. Ale już sam fakt, że zaraz po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych pojawiła się taka rewolucyjna inicjatywa, powinien dać do myślenia najwyższym urzędnikom państwowym.

Wielu komentatorów uważa, że docierające ze Stanów Zjednoczonych doniesienia są jednym z pierwszych sygnałów świadczących o przebudzeniu się społeczeństwa. Według nich, wzrost takich nastrojów prowadzić może do wielkich manifestacji, destabilizacji sytuacji politycznej, destrukcji obowiązującego obecnie w Stanach Zjednoczonych systemu, a nawet wojny domowej.

10 teorii spiskowych, które okazały się prawdą

Pojęcie "teoria spiskowa", szczególnie w Polsce, ma bardzo negatywne konotacje. Duża w tym "zasługa" mediów oraz polityków, którzy na każdym kroku, szczególnie w sytuacjach, kiedy głoszone informacje nie są zgodne z linią kierownictwa bądź partii, określają pojawiające się doniesienia mianem teorii spiskowej, a ich głosicieli członkami sekty. W ten sposób, pod kątem wizerunkowym, zniszczono w Polsce już wiele osób, a kolejne, które publikują niewygodne informacje, czekają na publiczną chłostę.

Na co dzień dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy ludzie informujący o faktach bądź hipotezach, które są niewygodne dla władzy, określani są mianem osobników, którzy równie dobrze mogli "widzieć Marsjan". Niefortunna komparacja idzie w eter, a wyraziciel "niewygodnej prawdy" jest skończony. Bo któż uwierzy komuś, kto widuje kosmitów? Nieszczęsny w Polsce i na świecie jest los osób, które naznaczone zostały piętnem tzw. zwolenników teorii spiskowych. To w powszechnym mniemaniu oszołomy i fanatycy.

Tymczasem fakty są druzgocące dla tych, którzy bagatelizują teorie spiskowe bądź bezrefleksyjnie z nich drwią. Historia zna bowiem całe mnóstwo sytuacji, w których hipotezy, które były ośmieszane bądź trywializowane, okazywały się prawdą.

Oto niektóre z nich:

10. Zabójczy azbest

Przez lata azbest był materiałem wykorzystywanym masowo w budownictwie, m.in. jako środek izolacyjny. Wykonywano z niego także m.in. pokrycia dachowe. Dziś kojarzy się przede wszystkim ze śmiercionośnym wyrobem, który prowadzi do ciężkich chorób płuc, w tym do powstawania chorób nowotworowych. Ale tak jest dopiero teraz.

Przez lata azbest był materiałem stosowanym powszechnie. Wszelkie pojawiające się wcześniej zarzuty o jego rakotwórczy charakter były skutecznie odpierane przez lobby składające się z przedstawicieli producentów. Dopiero w 1962 r. udało się udowodnić przed sądem szkodliwość azbestu, o której wytwórcy tego materiału wiedzieli znacznie wcześniej.

(fot. Wikimedia Commons)
9. Eksperyment MK-ULTRA

W ramach doświadczeń, które prowadzone były od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych ubiegłego wieku, CIA poszukiwało środka, który byłby czymś w rodzaju serum prawdy, preparatem, który mógłby w dużym stopniu pomóc w działaniach ukierunkowanych na poszukiwanie komunistycznych szpiegów.

W ramach doświadczeń, badanym podawano rozmaite substancje, w tym LSD. Często odbywało się to bez ich zgody. Najbardziej opornych torturowano. Na temat ściśle tajnego eksperymentu pojawiało się wcześniej wiele teorii. Oczywiście były one wyśmiewane. Dopiero powołana w latach 70. ubiegłego wieku komisja Rockefellera potwierdziła, że amerykański wywiad prowadził takie działania.

Artykuły henrykowskie, najważniejsze zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, spisane w formie 21 artykułów przez szlachtę zebraną, podczas bezkrólewia 1573, w Kamieniu pod Warszawą. W odróżnieniu od pacta conventa, zawierających osobiste zobowiązania elekta, artykuły henrykowskie stanowiły rodzaj stałej ustawy zasadniczej zaprzysięganej przez wszystkich nowo wstępujących na tron polski monarchów, począwszy od Henryka III Walezego. Zawierały m.in. zasadę powoływania królów wyłącznie w drodze wolnej elekcji oraz zobowiązania króla do: zwoływania sejmu co dwa lata na 6 tygodni, nienakładania nowych ceł i podatków ani niezwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmu, niepodejmowania decyzji dotyczących wojny i pokoju bez zgody senatu.

Przy boku króla utworzono ponadto specjalną radę, składającą się z 16 senatorów, tzw. rezydentów, powoływanych na sejmie co dwa lata. Mieli oni, zmieniając się co pół roku, w składzie 4 osób przebywać przy królu, stanowiąc organ zarówno doradczy, jak i kontrolny. Artykuły henrykowskie potwierdzały ponadto dawny zakaz nieodpłatnego wyprowadzania pospolitego ruszenia za granicę oraz obowiązek utrzymywania wojska kwarcianego przez króla. Wprowadzono do nich również postanowienia konfederacji warszawskiej 1573, dotyczące tolerancji religijnej. W razie nieprzestrzegania przez monarchę praw i przywilejów szlacheckich artkuły henrykowskie dawały szlachcie prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi (rokosz), utrzymywały również wszystkie dotychczasowe urzędy.

Literae confirmationis articulorum Henrico Regi antea oblatorum.

S T E P H A N U S

Dei gratia, Electus Rex Poloniae, Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae,

Kijoviae, Volhyniae, Podlachiae, Livoniaeque, etc. necnon Transylvaniae Princeps.1. Rady Koronne, Rycerstwo y Stany wszelakie Korony Polskiey, y Litewskiego narodu, także y inszych wszystkich Państw do Korony należących, to sobie u Nas warowali. Ale My ustawiamy, y za prawa wieczne mieć chcemy, iż za żywota naszego, My y Potomkowie nasi Krolowie Polscy, y ciż Wielkie Xiążęta Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Kijowskie, Wołyńskie, Podlaskie, Inflantckie, y innych Państw nie mamy mianować, ani obierać, ani obierania iakiego składać żadnym sposobem, ani kształtem wymyślonym, Krola na Państwo, sukcessora naszego, wsadzać. A to dla tego, aby zawzdy wiecznemi czasy po ześciu naszym, y Potomkow naszych, wolne obieranie Krola zostawało wszem Stanom Koronnym. Dla czego y tytułu Haeredis używać nie mamy, ani Potomkowie nasi Krolowie Polscy.

2. A iż tey zacney Koronie narodu Polskiego, Litewskiego, Ruskiego, Inflantskiego, y innych iest nie mało dissidentes in religione, przestrzegaiąc napotym iakich sedycyi y tumultow, z tey przyczyny rozerwania albo niezgody religyi. Warowali to sobie niektorzy obywatele Koronni Konfederacyą osobliwą, że w tey mierze in causa religionis maią w pokoiu bydź zachowani, ktorą My im obiecuiemy trzymać w cale, czasy wiecznemi.
Jeżeli nie odnalazłeś interesujących Cię wpisów dla hasła "unex"
załóż nowy temat

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr
Formularz odpowiedzi
 

Chcę zamieścić
Proszę wpisać treść wiadomości (min. 10 znaków)
Wybierz zdjęcia z dysku lub przeciągnij je tutaj
możesz dodać jedno lub kilka zdjęć jednocześnie
można publikować jedynie zdjęcia w formacie JPG
maksymalna wielkość każdego zdjęcia - 4MB
dołącz:
wpisano znaków: 0
Wpisz, jak chcesz się przedstawić
Proszę uzupełnić podpis (min. 3 znaki)
E-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Numer telefonu
Nieprawidłowy numer telefonu
Aby wysłać wiadomość należy zaakceptować regulamin

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

Wczytywanie danych...
 1. Jeśli chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza który sam dodałeś - podaj kod zgłoszenia który otrzymałeś na swój adres e-mail w chwili dodania komentarza a następnie przejdź do edycji wpisu:
 2. Jeśli nie pamiętasz/nie znasz swojego kodu zgłoszenia, a chcesz zmienić lub usunąć treść komentarza skorzystaj z poniżej przestawionej opcji:
Jeśli chcesz usunąć komentarz który wybrałeś uzupełnij swoje dane zgłaszającego, a następnie dokonaj opłaty administracyjnej w wysokości 200,00 zł za usunięcie wybranego komentarza.
* Serwis gwarantuje poufność poniżej udostępnianych danych
Wpisz swoje imię i nazwisko
Nieprawidłowy PESEL lub NIP
Wpisz miasto i kod pocztowy
Wpisz nazwę ulicy i numer domu
Nieprawidłowy adres e-mail
 

WYCIĄG Z REGULAMINU

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Edycja / zgłoszenie nadużycia dotyczące wpisu nr  

 1. Operator nie przyjmuje i nie realizuje reklamacji oraz zgłoszeń w zakresie warstwy merytorycznej wystawianych Opinii.
 2. Reklamacje w sprawach związanych z dodawanymi Opiniami wyłącznie w zakresie ujawnienia w nich słów oraz treści posiadających charakter szykanujący, dyskryminujący, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, faszystowskich, pornograficznych, powszechnie uznane za wulgarne lub propagujące przemoc, reklamy, cenniki, ogłoszenia, oferty mogą być kierowane do Operatora za pośrednictwem formularza reklamacyjnego Serwisu dostępnego poniżej pod nazwą „ocenzuruj treści”.
 3. Osoba zgłaszająca wniosek „ocenzuruj treści” obowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego, o którym mowa w powyższym punkcie, w szczególności poprzez wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, wykazanie zasadności reklamacji, podanie danych identyfikujących osobę zgłaszającą reklamację, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, podanie danych identyfikujących Opinię, której dotyczy reklamacja, a także konkretnego uzasadnienia związanego ze składaną reklamacją.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w kolejności otrzymywanych zgłoszeń, w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia przez Operatora, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego przez zgłaszającego reklamację.
 5. Operator zastrzega, że zgłoszenia niekompletne, niezgodne z niniejszym wyciągu z regulaminu, zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie usunięte z kolejki oczekujących na rozpatrzenie, bez dalszej ich weryfikacji oraz bez udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacje zgłaszane w innym zakresie oraz innej formie niż wskazana w niniejszym paragrafie są automatycznie usuwane z systemu i nie są przekazywane i rozpatrzenia przez Operatora.
 7. Formularz ocenzuruj treści

Najpopularniejsze tematy na forum

Kierowca Bytom

Katowice

Konin

Kierowca Kąt

Pruszków

Szczecin

Częstochowa

Władysławowo

Kielce

Kierowca Kielce

Bytom

Radom

Rzeszów

oferty pracy agencja gliwice plac Piastów odrzanskie Krosno czesci Dział Piotrowice Myślenice apteka Police

Police

Kłodzko

Kraków

Jarosław

Radomsko
Działdowo

Mława

Grzędy Starachowice

Leszno

Świnoujście

Kurier Warszawa

sanden Polkowice

Polkowice

Krosno

Kierowca katb Wrocław

Toruń

Tczew

Asystentka stomatologiczna Białystok izoblok Chorzów animator pieniadza Centrum
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorszapraca.net.pl | regulamin